Definitii

Pentru a intelege mai bine rezultatele, gasesti mai jos cateva definiti privind termenii utilizati in acesta

  • Bit - cea mai mica unitate a informatiei binare, egal cu un singur 0 sau 1.
  • Binar - Metoda de numarare in baza 2 in care doar cifrele 0 si 1 sunt utilizate. Aceasta baza este utilizata in domeniul calculatoarelor deoarece toate numelere pot fi reprezentate ca siruri de pulsuri electronice pornite si oprite. In limbajul calculatoarelor, o cifra binara este denumita bit, doua cifre sunt denumite crumb, patru cifre sunt denumite nibble si opt cifre sunt denumite byte.


  • Byte - Unitate binara de informatie egala cu 8 biti

Kb sau k - kilobiti
Kbps - kilobiti pe secunda
Mbps - megabiti pe secunda

KB sau K - kilobytes
KB/sec. - kilobytes pe secunda
MB/sec. - megabytes pe secunda


Click aici pentru a reveni la VITEZAMEA.RO

Daca doresti sa afli ce adresa IP ai, viziteaza ADRESAMEAIP.RO
Ruleaza acum Traceroute din Romania, de la TRACEROUTE.RO
Trimite un Ping din Romania catre orice destinatie PINGME.RO
Afla totul despre o adresa IP sau un domeniu web MyWhois.RO
Verifica PageRank si linkuri pe Google, Alexa, Yahoo si MSN MyRANK.RO
Aparate Foto